Örebro historia

I det som är dagens centrum i Örebro så tror man att det ska ha funnits bosättningar långt före att staden grundas. Då var det mer av en by med en handelsplats och en hamn i Skebäck, närmare Svartåns utlopp i Hjälmaren. Staden i sig har en historia som går minst 700 år tillbaka i tiden. Under medeltiden var det här som flera av landets viktigaste vägar möttes. Under denna tid fanns även även en rullstensås och där åsen korsade Svartån, gjorde rullgruset ån grund och möjlig att ta sig över. Sedan kom man att bygga en bro över vadstället som kallades Örarna, som sedan blev ”Örebron”. Det var vid denna bro som en liten köpstad växte upp och troligen med hjälp av köpmän från Lübeck. Man tror att den fick sina stadsprivilegier någon gång under 1260-talet.

Mycket har hänt från stadens grundande. Från medeltidens stridigheter som gjorde att staden blev fattig till senare 1500-talet då staden kom att ingå i Hertig Karls (Karl IX) hertigdöme och då fick ensamrätt att handla med järn, som gjorde att näringslivet fick en uppgång. Under 1640 kom nya städer att konkurrera med Örebro samt att de förlorade rätten att handla direkt på utrikes hamnar.

Staden var en medeltidsstad som var rätt omförändrar fram till 1700-talet. Även detta århundrade var det rätt lite som hände, inte heller under början av 1800-talet, mer än att mycket av handeln minskade.1810 kom Örebro att stå som värd för tronföljarvalet då Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) valdes till svensk tronföljare.

Eftersom handeln minskade kom det åter igen att bli en stor fattigdom i staden. Sen så höll nästan hela centrala Örebro att brunna upp 1854. Dock blev det efter denna stora brand ett uppsving. Man lade fram en ny stadsplan. Industrialiseringen och industrierna kom till staden. Järnvägen kom även den samt att en skoindustri började att växa fram. Då behövdes nog inga skoinlägg. Utöver skofabriker så kom även Sveriges första kexfabrik. Det gjorde att Örebro blev känd som ”Kex- och skosta´n”.