Örebro slott

Örebro slott är ett slott fyllt med historia, hemligheter och kanske ett eller annat spöke. Ett besök här är ett måste om du är i Örebro. Det går att få spökvandringar, guidade turer, leta skatter och mycket mer. Du kan se allt från mörka och fuktiga fängelsehålor för krigsfångar, tjuvar och häxor till de praktfulla salarna som byggdes för kungligheter som Karl IX, och Karl XIV Johan. En gång i tiden var detta slott en enkel försvarsborg med fängelser. Dock så valde man att under vasatiden bygga om det till att bli ett kungligt slott. Ingen vet exakt hur gammalt slottet är. Man tror att den äldsta delen var ett medeltida stenhus, som senare fick en komplettering i form av ett 30 meter högt försvarstorn. Tornet i sig hade en ringmur runt sig som var sju meter hög och tre meter tjock. Under medeltiden var Örebrohus med om flera stridigheter. Borgen blev belägrad hela 9 gånger fram till 1568. Flera personer har erövrat borgen så som Engelbrekt, den danske kungen Kristian II, även känd som ”Kristian Tyrann” och Gustav Vasa.

Örebro Slott
Örebro Slott

Slottet byggs om

Gustav Vasa byggde aldrig om slottet på egen hand, utan det var hans yngsta son, Hertig Karl som inledde detta och det 1573. Allt var färdigt 1625, 50 år senare! Det var Hertig Karl som bestämde hur slottet skulle se ut. Han hämtade förebilder från franska slott han sett på sina resor. Medeltidsborgen kom att bli ett praktfullt renässansslott med en huvudbyggnad lika hög som det gamla tornet.  Under senare delen av 1600-talet började slottet förfalla och renovering skedde inte förrän i slutet av 1750-talet. Det blev nu ett mer ett stramt klassicistiskt slott med nästan platta tak. Man rev även ringmuren. Under denna tid användes slottet som fängelse och arrestlokal, gevärsdepå och sädesmagasin.  År 1810 kom Jean Baptiste Bernadotte att väljas till svensk tronföljare Karl (XIV) Johan vid en riksdag i Örebro. De fick då bo på slottet och S:t Nicolai kyrka vid Stortorget fungerade som rikssal. Örebro slott har sedan medeltiden använts som fängelse, och det har suttit många fångar här. Den mest ryktbare av slottets alla fångar var utan tvekan Lasse-Maja. Örebro slott byggdes om igen, under slutet av 1800-talet och fick då sitt nuvarande utseende. Sedan dess har man även byggt om slottets insida flera gånger om. Idag kan man då alltså besöka slottet, för visningar, utställningar, evenemang, skattjakter, konferenser och mycket mer.