Örebros parker

Örebro har många vackra parker och grönområden att njuta av. I en del av parkerna finns det även lekplatser för barnen. De parker som finns i Örebro är alla välskötta och det görs hela tiden arbete för att de ska vara trygga att vistas i. Bland annat så ser man över parkerna varje år och förbättrar belysningen samt att buskage och annat tas bort om de upplevs att vara mindre behagliga. Parkerna sköts även genom att träd ansas, gräsytor klipps och löv blåser man bort. Om du funderar på att välja lövblåsare till din egen trädgård, så finns många bra varianter.

Mikroparker

I Örebro finns inte bara de stora parkerna, utan det satsas även en hel del på det som kallas mikroparker. Det är små bortglömda områden och platser i Örebro, som man nu gör om till parker i miniformat.  Dessa platser ska vara för möten, lek, upplevelser och vila. En mikropark hittar du på Köpmangatan/Bondegatan en annan finns på Kyrkogatan/Nikolaigatan.

Stadsparken, Stadsträdgården och Stora holmen

Stadsparken i Örebro skapades av M.E. Bäckström. Året 1862 bildade han ”Trädplanterings- och Trädgårdsföreningen i Örebro län”. Året därpå så köpte han mark där Stadsparken ligger idag. En trädgårdsmästare anställdes och 1865 köpte man in växter och började plantera. 1971 så övertog kommunen området. I stadsparken hittar du idag Blomstergården, Rosengården, Tematrädgård i Magnolialunden, Rhododendronparken, Örtagården och Vattendraget.

I Stadsträdgården finns det växthusanläggning samt utställningslokal, konferensutrymmen, ekologiska odlingar och visningsanläggningar. Dessutom finns här Stadsträdgårdens restaurang och café samt en ekologisk butik.

I anslutning till Stadsparken så ligger Stora holmen, som är en liten ö. Denna ö är för barnen och det finns till exempel ett lilleputt-tåg för att åka en rundtur med. Sedan så finns det även en massa annat skoj för barnen att göra, som att klappa djur eller att leka på trafiklekplatsen.