Kyrkor i Örebro

I Örebro finns det gott om kyrkor. Det är flera av dem som byggdes redan under medeltiden som även används idag. Det till gudstjänster, konserter eller om en begravningsbyrå anordnar en begravning. En kyrka i centrala Örebro är S:t Nicolai kyrka som byggdes på 1200-talet och rymmer 500 sittplatser. Under medeltiden var detta stadens huvudkyrka. Den påbörjades under 1200-talets andra hälft och tros vara färdigbyggd först i mitten av 1300-talet. Det finns vackra portaler i nord och syd på denna kyrka, båda är av medeltida ursprung. Kyrkan, som är murad, består av treskeppigt långhus, sidokapell samt sakristia i norr och västtorn. I dagligt tal kallas kyrkan för Nikolaikyrkan och den ligger mitt Örebro centrum, vid Stortorget.

S:t Nicolai kyrka i Örebro
S:t Nicolai kyrka

Olaus Petri kyrka

Olaus Petri kyrka är en annan kyrka i Örebro. Namnet kommer från reformatorn Olaus Petri som föddes i Örebro 1493. Olaus Petri och hans bror Laurentius var elever till Martin Luther. Det finns ett monument av dessa bröder, som restes 1934 vid kyrkan. Kyrkan används idag som församlingskyrka. Kyrkan var klar 1912 men man hade förberett bygget i 30 år! Den som stod bakom bygget var lektor Adolf Kjellström (1834-1932) vars porträtt hänger i västra sakristian. Kyrkan ser äldre ut än vad den är. Det eftersom man haft antikens basilika, kejsarens officiella tronsal som förebild. Det är ett mittskepp och två sidoskepp, samt ett upphöjt kor med avrundad absid. I stil är det 1200-tal på kyrkan och det finns flera andra influenser så som att murarna har romansk tyngd medan gotiken syns i valvbågar, fönster och inredning.

Äldre kyrkor i Örebro

Det finns en mängd äldre kyrkor runt om i Örebro, en del hela, andra kyrkoruiner. Bland de som finns är det till exempel Granhammars kyrkoruin, Skagerhults gamla kyrka, Ödeby kyrka, Tiveds kyrka, Längbro kyrka, Svennevads kyrka, Knista kyrka och många fler. Mer om dessa kyrkor finns att läsa om på Länsstyrelsens sida.